РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон ООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон ООДТаймери Zelio – времето под контрол
Цялостна гама релета за време, проектирани
да осигурят несравнима ефективност и точност

Опростен подход за повишаване на ефективността

• Проста, лесна и бърза прецизна настройка и разбираеми електрически схеми, разположени отстрани на таймерите Zelio
• Гъвкаво и високопроизводително решение, благодарение на големия избор на броя изходи и винтови или пружинни клеми

Фокус върху новите електронни таймери Zelio RE22 с уникални характеристики

• Иновативни: LED индикаторна стрелка и "Бутон за диагностика" за по-лесно пускане в експлоатация и отстраняване на проблеми
• Компактни и надеждни
• Енергийно ефективни: лесни за вграждане, употреба и поддръжка
• В съответствие със стандарти и сертификации
• Вграден QR код, водещ към инструкцията за ползване с цел лесна конфигурация

www.akhnaton.biz

Akhnaton


Top