РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон ООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон ООДIoT контролери WAGO
Чрез обикновено надстройване на софтуера MQTT, всеки WAGO PFC може
да бъде трансформиран в IoT контролер за връзка с облак

Записването на данни, дигитализирането им и взаимното им свързване по печеливш начин - това е основната концепция, която стои зад Industry 4.0. Предлаганото от WAGO надстройване преобразува контролерите WAGO PFC100 и PFC200 в IoT контролери, които предават данни от полево ниво към облак, където могат да бъдат обобщавани и използвани за анализи.
Това създава нови възможности за вашата компания - за повишаване ефективността на вътрешното производство, за управление на енергията в сградите или за развитие на допълнителни услуги за крайни клиенти. Съществуващите системи също могат да бъдат подготвени за IoT, което ги ориентира към бъдещето и запазва вашата инвестиция. Така поколението WAGO PCF контролери формира основата за устойчив корпоративен свят.

Предимствата накратко
• Разпределено събиране на данни и визуализация, независимо от местоположението
• Свързване чрез използване на стандартизиран
протокол MQTT
• Високо ниво на сигурност, благодарение на
  TLS криптиране
• Пряко свързване на полевото ниво с облак
• Разширяване на съществуващите системи с
PFC като IoT конвектор
• Предлага се за всички PFC системи

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН


Top