Ехнатон представи разходомери за природен газ на iMETER

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

На 10 октомври в Парк Хотел Витоша Ехнатон проведе представяне на разходомери за природен газ съвместно със своя партньор, холандската компания iMETER. Партньорството между двете фирми датира от 2003 г., като оттогава до днес са факт множество съвместни реализации в областта на газовите разходомери. iMETER е създадена през 2001 г. от група инженери с дългогодишен опит в разработката, производството, маркетинга и продажбата на иновативни разходомери за приложение в газификацията. Ядрото на фирмата е съставено от основния мениджърския състав на Instrumet. За период от 5-6 години се разработват нови конструкции на ротационни, турбинни и диафрагмени разходомери с високи показатели.

Представянето се състоеше от две части, първата от които беше продуктова, а втората - посветена на основните положения в европейското законодателство за измервателни устройства за природен газ. Лектор беше техническият мениджър на iMETER г-н Раймонд Ричардс, бивш главен конструктор на Instrumet.

Сред основните продуктови акценти в представянето беше

серията ротационни разходомери iMRM

Тя е с обхват от G10 до G650. Сред основните предимства на разходомерите от серията е коравината на въртящите перки, които гарантират безпроблемна и надеждна работа при резки промени в налягането, претоварването, както и при мръсен газ. Обхватът на измерване е висок - до 160:1. Повторяемостта на измерването е < 0.1%. Точността на измерванията е 0.2 Q max до Q max: ±1% или по-добра и Q min до 0.2 Q max: ±2% или по-добра. Разполагат с изключително корав корпус, от излят под високо налягане алуминий, устойчив на огъване и усукване, което улеснява монтажа на разходомерите. Лагеруването на въртящите перки е реализирано с неръждаеми лагери. Предавателната кутия също е изработена от неръждаема стомана. Моделите са лесни за поддръжка. Снабдени са с високочестотен изход (опционално) и са сертифицирани по MID (Директива 22 на ЕС).

Сред гостите на представянето интерес предизвика и

серията турбинни разхо-домери за газ iMTM-CT

- от G40 до G2500. Те също разполагат с алуминиево тяло, гарантиращо лекота и висока коравина. Обхватът на измерване е 20:1, а повторяемостта - < 0.1%. Точността на измерванията, която осигуряват, е 0.2 Q max до Q max: ±1% или по-добра и Q min до 0.2 Q max: ±2% или по-добра. Снабдени са със сменяема касета с турбинния модул, предварително калибрирана и сертифицирана, която дава възможност за бърза смяна на измервателния модул при полеви условия. Модификацията на разходомера (примерно смяна към по-висок дебит) се осъществява лесно, само с подмяна на турбинната касета. Осигурена е надеждна защита на лагеруването на турбината, гарантираща точност и дълготрайност на работата на разходомера, както и ефикасна система за смазване на турбинния възел. Разходомерите за газ от серия iMTM-CT също са сертифицирани по MID.

Друг вид продукти на iMETER, представени от Ехнатон, бяха

серия изпитателни стендове iMCC за тестване на разходомери

Сред основните видове, които холандският производител предлага, са стендовете за диафрагмени разходомери - разработени на основата на sonic nozzle технология. Те са с обхват от G1.6 до G10, гарантиращи висока точност и повторяемост на измерването. Изискват ниски разходи за поддръжка и експлоатация. Доставят се със сертификат от NMI или PTB. Стендовете, предназначени за ротационни и турбинни разходомери, са с обхват от 0.5-1000 m3/h до 0.5-6500 m3/h, в зависимост от желанието на потребителя. Имат механична конструкция, позволяваща надеждна и точна работа на еталонните разходомери (без завихряния и турбуленции). Налице е припокриване на обхватите на еталонните разходомери, което позволява да се прави постоянно проверка на коректността на измерването. Предлага се и възможност за дистанционна проверка и валидация на стенда от NMI.

Системата за управление е РС базирана. Предоставени са възможности за различни отчети, надеждно съхранение на резултатите, няколко нива на достъп, както и възможност за задаване на различни режими на тест. Стендовете се доставят със сертификат от NMI или PTB.

Продуктовото представяне беше последвано от разясняване на основните положения в европейското законодателство за измервателни устройства за природен газ, както и някои метрологични аспекти при измерването на природен газ.

 
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top