Ехнатон - Решенията на Cognex гарантират качество и безопасност на продукцията

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Лидерските позиции в технологиите за машинно зрение, допълнени с опит от десетки хиляди внедрени системи в пивоварната индустрия, правят Cognex незаменим доставчик на решения за ХВП. Основните задачи, при които решенията на Cognex могат да помогнат, са: инспекция: контрол за наличие, качество и позиция на капачки, етикети, кодове и защитни уплътнения за бутилки, контрол на запълненост на логистични единици, сортиране по цвят и инспекция, автоматизация на производството с възможност за сортиране на продукти, позициониране при подреждане за пълнене и пакетиране; идентификация: проследимост на база ID кодове, верификация на съдържание и качество на маркировка, а оттук понижаване на риска от рекламации, и защита доверието към производителя и марката.

От началото на т. г. компанията представи на пазара 9 нови продукта, всеки от тях технологичен лидер в категорията си. Сред тях е DataMan50/60 L и S – нискостой–ностна алтернатива на лазер базираните четци, в миниатюрен корпус с вградени алгоритми, идентични на тези в най-високата гама. Те четат еднакво добре през фолио, повредени, деформирани и изкривени в перспектива кодове благодарение на патентованата технология на Cognex Hotbars. Cognex разшири и гамата четци DataMan300 с нов продукт с по-голяма резолюция, позволяващ по-голямо полезрение. В допълнение на това Xpand Technology в аксесоарите за разширяване на полезрението позволява с 1 четец да се покрие зона, за която другите доставчици използват от 3 до 5 устройства.

Силен акцент от новостите в машинното зрение е новият OCRMax алгоритъм, работещ във всички камери за визуална инспекция на Cognex. Tова към момента е най-надеждният и бърз алгоритъм за четене на буквено-цифрови символи. Той позволява да четем еднакво надеждно добре маркирани символи, както и такива, които са допрени, наклонени или с различна големина, какъвто ефект се получава при CIJ маркиране при високоскоростни технологични процеси. Последната версия е с автотюнинг при параметриране, което прави разработването на подобен клас приложения лесен и достъпен дори и за инженери без опит в машинното зрение.

Сред новите продукти са и допълването на серията камери IS7000 с такива за инспекция на цветове, предлагаща цветоразделяне, еднакво с това на човешкото око.

Илиана Айвазова,
ръководител направление Cognex и Mitsubishi Electric,
ЕхнатонЕКСКЛУЗИВНО
Top