Ехнатон: Система за управление на движението (по оси X-Y-q), базирана на Mitsubishi и Cognex

Фирмени публикацииМеталорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

Водещата компания в системите за управление на движението Mitsubishi Electric предлага решения, базирани на най-съвременни продукти на компанията и на партньора й в машинното зрение Cognex. Представената система за управление на движението по оси X-Y-q включва контролер за движението Q170MCPU, серво управление MR-J3/J4-B, серво мотори - ротационни, линейни и DDM, графичен терминал серия GOT и система за машинно зрение Cognex In-Sight.

Комбинацията от серво управление и регулиране на движението на системите за машинно зрение в индустриални приложения, изискващи движение в три направления (по оси X-Y-q), осигурява прецизен контрол и корекция на позиционирането в течение на производствените процеси. Решението на Mitsubishi Solutions изисква малко време за калибриране и гарантира прецизно спиране (с точност до 1 микрон) при операции като сглобяване на части, нанасяне на покритие върху материали или подравняване на стъклени плочи с поляризиран филм, благодарение на инкрементален серво мотор.
Системата за машинно зрение спомага за съкращаване на машинните цикли, като използва по-голямо зрително поле, а вграденият в контролера на движението набор от команди за машинно зрение съдейства за значително намаляване на времето, необходимо за програмиране и отстраняване на проблеми.

Характеристики, предимства и ползи
Вграденият в системата за управление на движението набор от SFC команди за машинно зрение ускорява програмирането и осигурява лесна експлоатация посредством директна индустриална комуникация със системите за машинно зрение чрез MC Ethernet протокол.
Опциите за корекция на данните в движение, специалните команди за промяна на адреса (местоположението) на операциите и възможността за прекъсване на високоскоростните процеси осигуряват прецизност и качество при обработката, както и устойчивост на външни фактори като вибрации, топлинно разширение и др.

Системата на Mitsubishi Solutions позволява индустриална Ethernet комуникация посредством лесен за инсталация и настройка комуникационен пакет. Той е снабден с опции за автоматична IP детекция при програмиране и снижава значително времето и разходите по инсталацията и окабеляването.

Достъпни са команди за относително движение, които позволяват определяне на целевите позиции от камерата, вместо използване на абсолютни позиции, определени от контролера на движението. Този подход улеснява и ускорява окабеляването, инсталацията, настройката и калибрирането на машината.

По-голямото зрително поле на системата за машинно зрение Cognex InSIght, снабдена с 2 камери (вместо с традиционна конфигурация от 3), осигурява същите резултати и спомага за намаляване на продължителността на машинните цикли с над 20%, позволява по-висока рентабилност и увеличава общата ефективност на оборудването (ОЕЕ).
Системата за управление на движението от Mitsubishi, базирано на фамилията сервозадвижване MR-J3 и MR-J4, се характеризира с висока прецизност (до 1 микрон) и високо бързодействие при реакция на серво задвижването 2.1 kHz, което дава възможност за високо качество и продуктивност.

Вградената в системата програма за самокалибриране предлага допълнителни опции за настройка на параметрите в приложения, изискващи движение по X-Y-q, X-Y-линейна q или U-V-W оси. Това допълнително улеснява конфигурацията и експлоатацията.

Примерни приложения
Системите за регулиране на движението могат да се използват в редица приложения, сред които:
•"Преди" и "След" визуална инспекция;
•Производство на соларни панели;
•Производство на FPD и 3D LCD дисплеи;
•SEMI логическа инспекция;
•Режими за предварително регулиране на движението/подравняване.

Top