РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонDOPAG
METER·MIX·DISPENSE

HILGER&KERNGROUP

Максимално
Съвършенство

За полагането на смеси с нисък до висок вискозитет и дори абразивни материали, DOPAG разработи две продуктови линии машини - vectodis и vectomix.
Тези машини са създадени в резултат на непрекъснати изследвания, развитие и инженеринг с цел постигане на визионерската идея, определяща стандартите за бъдещето на технологиите за дозиране. Модулната конструкция на vectodis и vectomix позволява изключително широк спектър на приложения. И двете линии се препоръчват най-силно за задачи, в които полагането на материали трябва да става с много висока точност и повторяемост.
Ротационното движение на сервомотора се преобразува в линейно чрез шпиндел, който задвижва буталната помпа. Различни конструктивни характеристики са причината да са необходими минимални нива на поддръжка и намалени сервизни интервали, което резултира в по-дългия експлоатационен живот на машините.

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН


Top