РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонCOGNEX

Cognex – водеща в иновациите за Industry 4.0 машинно зрение

Иновациите в машинно зрение са от ключова важност в развитието на Industry 4.0. Всеки ден повече от един милиард продукти се инспектират, оценяват и проследяват с помощта на продукти и системи с марка Cognex.
С огромното си разнообразие решения за машинно зрение, които предлагат изключително качество, гъвкавост и рентабилност за производителите в цял свят, Cognex е естествено подготвен да бъде част от системите за промишлена автоматизация в света на Industry 4.0.

Cognex очаква приложението на системи за машинно зрение да се повиши в рамките на цялата верига на доставки и в дейността както на новите, така и на съществуващите потребители на решения за машинно зрение в процеса на адаптирането им към Industry 4.0 среда. Cognex инвестира в продукти, които осигуряват високата степен на производителност, от която клиентите с Industry 4.0 се нуждаят. Благодарение на актуалните си продукти и решения, както и тези в процес на разработка, компанията Cognex е готова да отговори на Industry 4.0 нуждите на своите клиенти.

 

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН


Top