РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонMITSUBISHI
ELECTRIC

Направете пътя си към
Industry 4.0 успешен.

За да постигне върхови нива на производителност и успех, т.нар. отговорно производство изисква безпроблемна интеграция на производствените процеси и системите за управление на бизнеса. За да посрещне тези предизвикателства, Mitsubishi Electric разработи e-F@ctory - гъвкава платформа, която разпознава уникалните потребности на отделните производствени компании и ги подкрепя чрез високоскоростна връзка, надеждни данни и прецизен контрол, осигурени посредством специализирани, устойчиви и доказани технологии.
e-F@ctory води производителите напред по пътя им към Industry 4.0 и отвъд – към следващото ниво в дигиталната трансформация.

Постигнете оптимална производителност чрез e-F@ctory

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН

 


Top