РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонZelio релета за автоматизация
Лекота и удобство за наблюдение на оборудването

Мониторинг
Релетата за автоматизация следят физически и електрически величини. Те измерват променливи сигнали като фаза (наличие, последователност и aсиметрия), напрежение, ток и честота. Контролират и нива на течности и скорост на процеси.

Информиране
Изходите на релетата за автоматизация осигуряват на потребителите информация за електрически величини. В допълнение, отклонението от настройките се сигнализира чрез едновременно мигане на всички светодиоди.

Защита
Като част от системи за автоматизация, релетата Zelio осигуряват възможност за автоматично изключване и предоставят информация за грешки, като по този начин защитават оборудването.

Управление
Изходите работят с положителна логика, контактът или контактите се затварят при нормални условия и се отварят, веднага щом се установи грешка или загуба на захранване.

Въвеждане в експлоатация
Чрез използване на диагностичния бутон, веригата може да бъде затворена веднага, без да се изпраща сигнал за повреда към релетата. Това скъсява времето за тестване при пускане в експлоатация и отстраняване на неизправности.

www.akhnaton.biz


Top