РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонCOGNES
РЕШЕНИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Сигурна инспекция, повишено качество и доверие в марката

Успешните производители внедряват решения за машинно зрение и баркод
четци, за да сведат до минимум времето на престой и за да произвеждат постоянно
безопасни и висококачествени продукти, които лесно могат да бъдат проследени по цялата
верига на доставки. С най-широкия избор от системи за машинно зрение и четци за баркодове,
решенията на водещата в областта компания Cognex – с над 1 млн. инсталации по света, помагат
на производителите на храни и напитки да решат и най-трудните приложения за инспекция, проверка и проследяване.AKHNATON

www.akhnaton.biz


Top