РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонПрецизно дозиране,
смесване и полагане на
едно- и многокомпонентни
материали

METER MIX DISPENSE DOPAG
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР
В СИСТЕМИТЕ ОТ ВИСОК КЛАС

Качествена и
достъпна обработка на едно-
и двукомпонентни материали

METER MIX SYSTEMS
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН


Top