РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонНови входно-изходни модули за взривоопасни зони

WAGO представи на пазара два нови I/O модула със собствена защита за свързване на сензори
и изпълнителни механизми във взривоопасни зони - 750-486 и 750-539.
Цифровият изходен модул 24V DC Valve Ex i, както и аналоговият изходен терминал 0/4... 20 mA Ex i,
разполагат с по четири канала за управление на различни видове вентили и спестяваща средства
обработка на стандартни сигнали 0...20 mA, 4... 20 mA, както и 3,6... 21 mA, съгласно NAMUR NE43.

Модулът 750-539
• управлява блокове от клапани на различни производители (Bosch, SMC, Festo, Norgren и др.,)
в зоните 1/21 и 0/20;
• повишен изходящ ток от около 50 mA;
• четириканален.

Модулът 750-486
• регистрира и обработва сигнали от трансмитери в обхвати
0... 20 mA и 4... 20 mA, както и в съответствие с
NAMUR NE43 3,6... 21 mA;
• индивидуални параметри за всеки от четирите канала.

Двата модула са:
• сертифицирани по ATEX и IECEx;
• за свързване на сензорни и изпълнителни механизми във взривоопасни зони 1/21 и 0/20;
• с компактен дизайн.ЕХНАТОН


www.akhnaton.biz


Top