РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонПерфектното дозиране и полагане на масла и греси


DOPAG разработи продуктовата линия LubriLine за най-различни приложения в автомобилната индустрия.

Продуктите от това семейство покриват всички специфични изисквания
при високоавтоматизираното гресиране и смазване.

Серията LubriLine включва високопроизводителни бутални помпи, регулатори на налягането,
дебитомери и крайни изпълнителни клапани.

Буталните помпи на Dopag са доказали високата си функционалност в централизирани системи
за доставка на материали, както и в единични станции.

Осигуряват дебит до 1.2 литра на минута, съотношение на налягането 10:1 и 30:1 и могат да
обработват масла и греси с вискозитет NLGI 0 до NLGI 3.


www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН


Top