РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонУСПЕШНИ ИНЖЕНЕРИНГОВИ ПРОЕКТИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ В УНИПАК АД

УНИПАК АД е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе и е лидер в производството на каширани опаковки. За да подобри производствените процеси в предприятието, Ехнатон реализира няколко инженерингови проекта за привеждане на машини в съответствие с приложимото законодателство и Европейската директива за машини 2006/42/ЕС, което е предпоставка за полагане на СЕ маркировка и въвеждане на машините на пазарите в Европейския съюз.
Успешните проекти включват машина за производство на велпапе, машина за разролване на ролки картон, машина за ламиниране на велпапе и картон.
С помощта на Ехнатон България са разработени и приложени решения за безопасност, включващи оценяване на риска; концепции за безопасност; проект за безопасност; валидиране на безопасността.


Приложените технически решения включват:

• Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
• Система за безопасност на врати с функция за блокировка и заключване;
• Апарати за управление с постоянно задействане на опасните движения, които не могат да бъдат защитени по друг начин поради технологични причини;
• Ограничение и мониторинг на скоростта на опасните движения в режим на почистване.


www.akhnaton.biz

Индустриална автоматизация
Решения от експерти

24+ години опит | 800+ инженерингови проекта | 5000+ доволни клиенти | 80+ индустриални робота


Top