РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕХНАТОН


25 години
Индустриална автоматизация
Решения от експерти


СПЕЦИАЛИЗИРАНО НАПРАВЛЕНИЕ "БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ" В ЕХНАТОН

ЕХНАТОН е признат дългогодишен партньор на българската индустрия в областта на безопасността на машини. Екипът от сертифицирани инженери в партньорство с един от водещите производители в тази сфера – фирма PILZ, е натрупал завиден опит в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини. Услугите и проектите, които предлагаме, са в подкрепа на производители и потребители на машини, за постигане на съответствие с изискванията на Директивата 2006/42/ЕС относно машините и полагане на СЕ маркировка.

Екипът на ЕХНАТОН е в състояние да извърши всеобхватно оценяване на всички рискове, свързани с машината във всички фази от жизнения ? цикъл. Въз основа на резултатите от оценяването на риска изготвяме концепции, които представляват технически решения в съответствие с приложимите международни стандарти, осигуряващи безопасността на машини чрез съвременни средства за управление и мониторинг, механични и организационни мерки.

Независимо дали изграждате нови или модернизирате съществуващи съоръжения, е оптимално безопасността да бъде включена още в самото начало на проекта. Разработените от нас проекти действително елиминират опасностите и могат да се приложат с минимално въздействие върху сложност­та на машините, разходите и производителността.

Осигуряваме функционално изпитване на системата за безопасност, включително симулации на възможни повреди и изготвяме протоколи за изпитване. В състояние сме да определим постигнатото ниво на изпълнение на функциите за безопасност, свързани със системата за управление, съгласно EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061.25+ години опит | 800+ инженерингови проекта | 300+ иновативни решения | 5000+ доволни клиенти


Top