РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕХНАТОН

25 години 
Индустриална автоматизация
Решения от експертиСПЕЦИАЛИЗИРАНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАШИННО ЗРЕНИЕ“ В ЕХНАТОН


ЕХНАТОН е една от първите инженерингови фирми, които разработват проекти за машинно зрение в България. Работим в тясно партньорство с Cognex – лидер в световен мащаб в технологиите и алгоритмите за машинно зрение в индустрията, доставчик на системи, сензори и софтуер за визуална инспекция, четци и верификатори на кодове. Успешно реализирахме в България множество проекти за визуална инспекция - 2D и 3D инспекции, идентификация и водене на роботи. Усвоихме и успешно внедряваме технологии Deep Learing там, където конвенционалните средства не се справят. Помагаме на производителите, обезпечавайки надеждна проследимост – дори и при предизвикателните DPM маркировки, предоставяйки решения за четене, валидиране и верифициране на индустриални кодове и обработка на информацията.
С над 2 милиона инсталирани системи и над 40 години опит, Cognex е най-довереният доставчик на решения за машинно зрение в индустрията. Използвани от най-големите световни производители и машиностроители, решенията на Cognex намаляват разходите, подобряват ефективността и съдействат да се увеличи максимално производителността. Интелигентна автоматизация с помощта на системите на Cognex за визуална инспекция и идентификация означава по-малко грешки, което се равнява на по-ниски разходи и по-висока удовлетвореност на клиентите.

В качеството си на ASP (Аutomation Solution Provider) партньор на Cognex за България, фирма ЕХНАТОН предлага:

• търговско и маркетингово представяне

• консултации

• обучение

• оценка на изпълнимост/тестове

• цялостен инженеринг25+ години опит | 800+ инженерингови проекта | 300+ иновативни решения | 5000+ доволни клиентиTop