РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, Декември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2010 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонThermo Scientific Niton XRF analyzers – today’s intelligent solution for the mining and exploration industry, from junior companies to major mining producers. Ores/waste Mill heads & tails Concentrates Niton XL2 VALUE LEADER Niton XL2 GOLDD PERFORMANCE LEADER Niton XL3t GOLDD+ ULTIMATE PERFORMANCE AND FEATURES 1111 София, ул. Сирак Скитник 9, вх. В, ет. 2, ап. 46 тел.: 02/873 25 20, тел./факс: 02/873 40 05 e-mail: office@namikon2001.com, www.namikon2001.com WAGO - входно/изходна система Приложения за индустриална автоматизация Независимо от типа полева мрежа, входно-изход-ните модули на WAGO могат да бъдат комбинирани с различни комуникационни модули/контролери за изграждане на базови полеви системи и индустриални Ethernet стандарти. Богатият из-бор от входно-изходни модули за сигнали с раз-лично ниво и форма спестява време и средства, тъй като сензорите/изпълнителните механизми могат да бъдат свързани директно. Високата степен на интеграция се постига чрез възможността за интегриране на 16 канала в 12-мили-метров модул и до 64/255 входно-изходни мо-дула на комуникационен модул или контролер. Специални модули за индустриални задвижвания (стъпкови контролери, енкодери и т.н.), интерфейсни възможности (AS-Interface, MODBUS) и фун-кционална сигурност (PROFIsafe) допълват гама-та продукти за индустриална автоматизация на WAGO. офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999 магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451 Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315 Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829 Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564 e-mail office@akhnaton.biz

Top