РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонWAGO - релейни модули и релейни контакти Приложения за индустриална автоматизация Превключващи релета с цокъл – серия 788 Серията 788 релейни модули на WAGO за монтаж на цокъл са отлична платформа за приложение в индустриалната и процесна автоматизация. Снабдени с plug-and-play функциионалност, миниатюрните прев-ключващи релета (с 1 или 2 превключващи контакта) от серия 788 са ултракомпактни, побират се и там, където другите релета не могат. Компактната конструкция е само една от уникалните и даващи редица предимства характеристики на моделите от серия 788. Здравото и удобно лостче за вдигане и изваждане улеснява подмяна- та – дори когато релейните модули са разположени странично. За постигане на повече гъвкавост и улесняване процеса на поръчка, серията 788 се предлага като напълно оборудван релеен модул, като реле и светодиод за индикация на статуса на превключване, или като индивидуални компоненти. офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999 магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451 Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315 Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829 Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564 e-mail office@akhnaton.biz

Top