РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонГотово решение на Ехнатон за идентификация на обекти Предлагат се модификации за различни потребителски изисквания Фирма Ехнатон разработи и внедри система за идентификация на обекти. Системата е предназначена да разпознава, чете и верифицира ID код (1D и/или 2D), маркиран върху движещи се обекти и да отделя обекта с неотговарящия на критериите такъв. Ядрото на системата е образ-базиран четец на индустриални кодове на Cognex, световен лидер в средствата и решенията за машинно зрение в индустрията, чийто партньор за България е фирма Ехнатон. Базирани на водеща световна технология, патент на Cognex, DataMan индустриалните ID четци предлагат ненадминати показатели при четене на 1D баркодове и 2D матрични кодове. DataMan чете всички съществуващи кодове, независимо от качеството му и повърхността - пластмаса, хартия, метал, керамика, хартия, стъкло, на продукти и опаковки. Вградени възможности на четците са едновременно четене на множество кодове, оптимизиране на осветлението, комуникация, избор между 5 работни режима, статистика и др. Предлагат се възможности за верифициране по предварително въведен еталон, DoD или ISO стандарти, динамично увеличаване на ID еталонния код. Еталонният код може да се интерпретира при сравняването като символи или като образ. Системата, разработена от Ехнатон, се предлага във варианти, базирани на разнообразието на продукти за идентификация в продуктовата гама на Cognex. • по отношение на монтажа - за фиксиран монтаж или ръчни; • по отношение на кода - за 1D и/или 2D кодове, само за 1D кодове; 1D, 2D и буквено-цифрови кодове; • по отношение на оптиката - фиксирани 3 фокусни разстояния; течнокристална леща с автоматичен фокус; стандартна C-mount оптика за по-големи разстояния или голяма площ; • по отношение типа на кодовете като качество и технология на печата и повърхност - стандартни, и трудночетими DPM кодове; • варианти по отношение на резолюция и бързодействие; • по отношение на комуникация - RS 232, индустриален Ethernet с вградени ProfiNet, Ethernet/IP, MC (предстои) протоколи, безжичен Bluetooth. Описание на системата Всички четци имат вградени 2 цифрови входа и 2 цифрови изхода. В разработената система те се използват за предаване на резултата от верификация и за статуса на камерата. Информацията от четеца, управлението на режимите, както и сервизните функции по избор на режим, настройка, тестове и статистика се поемат от програмируемия контролер. В системата е използван FX3G PLC на Mitsubishi Electric, на когото Ехнатон е официален дистрибутор. Контролерът управлява отделящо обектите с некоректните кодове устройство и светлинна индикация. FX3G контролер е на модулен принцип и при необходимост системата може да се разшири като периферия и функции. За визуализация и връзка с оператора в системата се използва 3.7-инчов операторски терминал GT1020 на Mitsubishi Electric. Операторският терминал е с аналогов сензорен дисплей, поддържа до 10 езика и MS Windows шрифтове. Управляемата в 3 цвята подсветка на терминала допринася за по-добрата видимост и индикация на състоянията на системата. В системата може да бъде заложен и терминал на Cognex, което е удобен за потребителите вариант при интегриране на 2 и повече камери, или за визуализиране на кода в графичен вид в реално време. Описаната система за идентификация и верификация на индустриални кодове се предлага от Ехнатон като готов продукт. Доставя се монтирана в метален шкаф с размери 400x400x200 mm, HMI, режимен превключвател и бутон за обучение на лицевия панел, и 3-цветна LED индикаторна колона на Werma. Предлага се със захранване 220 V AC.

Top