РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕХНАТОН, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕХНАТОНCognex машинно зрение... за най-високо ниво на доверие в производствените процеси Широката гама продукти за машинно зрение, предлагана от Cognex, осигурява хранително-вкусовата промишленост с надеждни решения за инспекция. Продуктите, в съчетание с богатия опит на Cognex в приложенията, позволяват на производствените инженери да преодоляват трудности, свързани с опаковането, сигурността и постигането на високо качество. • Системите за цветно зрение бързо сортират и прециз- но идентифицират продукти на база цвят; • Сензорите за инспекция се използват за установяване на наличие, като например проверяват дали капачката е на мястото си и дали датата или lot кода са налице; • Системите за машинно зрение от неръждаема стомана са идеално пригодени за среди, в които се изпълняват мокри процеси; • ID продуктите бързо и надеждно четат и проверяват 1D, 2D и буквено цифрови кодове, отпечатани чрез вся- какви методи; • РС визуалните системи предоставят решения, които отговарят на най-предизвикателните приложения на ма- шинното зрение, като високоскоростно четене на тру- дни DPM кодове, инспекция на гъвкави опаковки, готови решения за 2D и 3D водене на роботи при палетизира- щи, депалетизиращи, Pick & Place задачи. офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999 магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451 Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315 Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829 Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564 e-mail office@akhnaton.biz

Top