РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЗащо ВиК компаниите се обръщат към нас? Надеждност. Комбинацията от изключителната надеждност и лекота на употреба, минимални разходи за поддръжка и максимална енергийна ефективност, са само някои от факторите, които правят инверто- рите на Mitsubishi предпочитани за все повече крайни клиенти. За да отговори на съвременните стандарти в сградната автоматиза- ция, както и на специфичните изисквания на приложения за управле- ние на помпи и вентилатори, Mitsubishi Electric специално разработи серия FR-F700. До 60% пестене на енергия, което е с 10% над стандартните ре- шения, се постига на база иновативната технология на Mitsubishi Electric за оптимално управление на възбуждането (OEC). До 10 годи- ни живот на основните компоненти (IGBT, вентилатор, конденза- тори), вграден EMC филтър (EN 55011A/индустриална среда), инте- лигентен контрол, широки комуникационни възможности за лесно интегриране, управление и мониторинг, цифрови и аналогови входо- ве/изходи, вградена PLC функционалност са стандарт за инверто- рите на Mitsubishi Electric. Серията FR-F700 се предлага в диапазон до 630 кW, варианти на изпълнение IP00, IP20 и IP54 степен на защита. За повече информация: http://www.mitsubishi-automation-bg.com/

Top