РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕхнатон представя високотехнологични индустриални роботи MELFA на Mitsubishi Electric Индустриални роботи MELFA на Mitsubishi Electric Серията индустриални роботи MELFA на Mitsubishi Electric се отличава с голяма гъвкавост на движенията, висока скорост и иновативна конструкция, които осигуряват повишена ефективност при процеси на асемблиране и производство в широка гама приложения. Използването на патентовани серво и задвижващи технологии гарантира изключителна скорост и надеждност. Във функционалните им възможности са управление на до 8 допълнителни серво оси и лесно интегриране на системи за визуална инспекция Cognex със сведено до минимум окабеляване и време за програмиране в приложения за направляване и проследяване. Възможна е синхронизация със скоростта на до 2 обслужвани конвейера при различни скорости и посоки на всеки. Роботите от серията притежават функция за безсензорна детекция на сблъсък, осигуряваща по-голяма безопасност на съоръженията и обслужващия персонал. Характеризират се с мултифункционалност – паралелно изпълняват до 32 задачи. Комуникацията се осъществява чрез вграден Ethrenet, серийна и USB комуникация. Сред допълнителните им функции е оптимизиране на цикъла – ауто тюнинг в зависимост от хващача и натовареността на цялата система. Роботите MELFA на Mitsubishi предлагат сериозни предимства в ниския до среден клас (до 20кг) роботизирани приложения. Сред тях са съкратеното време за ускорение от 0.05s; прецизния контрол, гарантиращ повтаряемост до ±0.005мм,бързодействие под 0.30 сек/над 205 манипулации / мин ( новата F серия), гъвката работа; улеснения монтаж и програмиране посредством набор от развойни пакети, компактен и олекотен дизайн, позволяващ монтаж и на таван и вертикални стени; намалената нужда от поддръжка и др. Предлагат се в 2 основни варианта – хоризонтални SCARA роботи до 20 кг и вертикални артикулиращи с до 6 степени на свобода. Контролерите са 2 типа - за автономна работа, и за интегриране в iQ PLC платформа Цялостни решения, сервизна поддръжка и техническа консултация Mitsubishi Electric е водещ в световен мащаб производител на високотехнологични индустриални роботи, които на нашия пазар се предлагат от фирма Ехнатон. Фирма Ехнатон предлага пълна гама услуги по отношение на роботиката с марка Mitsubishi Electric - съдействие при изготвянето на проекти, инженеринг, следпродажбен сервиз на територията на Европа, доставка на резервни части, захранвания и аксесоари. Компанията организира редовни обучителни курсове и практически занимания. При заявка, провежда и технически консултации на място. Ключови референции в България Една от най-интересните ни референции е внедряването на индустриална ендoскопска система за събиране, анализ и защита на информация за вътрешни повърхнини на отвори с диаметър ф6-8 мм и дълбочина до 200 мм. Системата за циркумферентно наблюдение е реализирана на база специализирана оптична система за проникване в отвори с диаметър ф 4 мм, и в дълбочина до 200 мм. Оптична система е с 0º посока на гледане и ъгъл на полезрение 70-100º. Регистрирането на изображението, обработката му и предаването му за архивиране и визуализиране се осъществява чрез смарт камера на фирма Cognex In-Sight IS5401-01. За да се реализира инспекция по продължение на цялата обиколка на канала, оптичната система ‘обхожда’ канала по продължение на неговата 360º обиколка. Транспортирането на оптичната система и прецизното й позициониране в зоната за инспекция е реализирано чрез индустриалния робот RV-2SDB на Mitsubishi Electric . Роботът в реално време изчислява координатите на всяка следваща позиция на база заложена програма и в зависимост от топологичните характеристики на всеки един детайл за инспекция и зададените от оператор режими.Резултатите от инспекция се архивират на FTP сървър. Друго интересно приложение е Pick & Place решението, реализирано съвместно с фирма АТМ (Авангардни технологии и машини), партньори на Ехнатон за системи за машинно зрение и роботи. Решението бе внедрено на транспортна лента, в която продуктите постъпват в произволен порядък и ориентация. Система за визуална инспекция на Cognex ги разпознава и подава координатата на обекта към робот, които синхронизирайки движението си с това на транспортната лента, взима продукта винаги в точно определена зона и го поставя на определена за това позиция.

Top