РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: Металорежещи МАШИНИ, 2014 > РЕКЛАМИ В Специално: Металорежещи МАШИНИ, 2014 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: Металорежещи МАШИНИ, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон3D сензор за прецизно измерване Система за лазерно профилиране Калибрирано 3D машинно зрение от Cognex. Фабрично-калибрираната система DS1000 осигурява резултати в реални мерни единици с точност до микрон, улеснявайки и ускорявайки 3D приложенията. За разлика от традиционните 2D решения за машинно зрение, лазерната 3D система на Cognex осигурява топографско изображение на желания обект, чиито 3D параметри (дължина, ширина, височина, наклон или обем) могат да бъдат измерени спрямо всяка една повърхност. DS1000 улеснява сложни задачи като оптично разпознаване на символи или регистриране наличието/отсъствието на дадени характеристики, като разчита контраста между разликите във височината, независимо от цвета. Примерни приложения: •Разчитане на щамповани или релефни символи; •Регистриране на липсата на дадени обекти от пакети или опаковки чрез измерване на височината; •Откриване на дефекти, драскотини или отчупвания по различни повърхности; •Измерване на височината или наклона на дадени компоненти за регистриране на неправолинейност/разместване; •Проверка на обема за порционен контрол. www.akhnaton.biz

Top