РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонПрецизни, мощни, универсални Mitsubishi Electric създаде технология за задвижване от ново поколение: забележителният FR-A800. • Водещи показатели и високоскоростен процесор от последно поколение; • Подобрена контролна производителност и времена за реакция; • Mаксимална ефективност на двигателите - свободно комбиниране на индукционни и магнет мотори; • Екологосъобразен и адаптивен – функции за оптимално използване на захранването; • Подобрена система за безопасност, вграден спирачен транзистор; • Надеждна и сигурна поддръжка - стандартно 24 VDC захранване за контролната верига; • Разширени комуникационни възможности; • Лесна инсталация и употреба, дълъг жизнен цикъл на компонентите и функция за диагностика на оставащия експлоатационен период. www.akhnaton.biz

Top