РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, АВГУСТ 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2014 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонНови възможности с FX3S Серия FX3S обхваща трето поколение програмируеми микроконтролери на Mitsubishi Electric, които се отличават с високо бързодействие, голям капа-цитет и подобрени производителност и функционалност. Налице са отлични опции за разширяване - на аналогови, комуникационни, позициониращи, Ethernet и MODBUS функции, дори и в системи с малък мащаб. FX3S са компактни, ефективни и лесни за внедряване програмируеми контролери, подходящи за приложения, изискващи до 30 I/O точки. Неизискващи батерия и поддръжка, тези контролери са предназначени за прости, не подлежащи на разширение задачи и могат да бъдат инсталирани на труднодостъпни места. За повече информация: www.mitsubishi-automation-bg.com www.akhnaton.biz

Top