РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕхнатон: Нови възможности при новата гама контролери FX3S на Mitsubishi Electric FX3S e най-малкият контролер от серията FX компактни контролери, създаден за приложения, изисква-щи до 30 входа/изхода в компактни размери и на ниска цена. Този контролер с минимални възможности за разширяване, без батерия и без нужда от поддръжка, е подходящ за точно зададени и установени процеси, които не предполагат бъдещо разширяване. Описание на продукта Процесор, захранване и входове/изходи в един модул. Опциите за разширение включват адаптор и разши-рителни модули за комуникация, аналогово управле-ние или температурен вход. Високо бързодействие: • базови инструкции: 0.21 ms/инструкция; • допълнителни инструкции: 0.5 ms/инструкция (MOV). Памет с голям капацитет • вградена програмна памет с капацитет 4 000 стъпки, без батерия, без поддръжка; • по-голямо адресно пространство: -спомагателни релета: 1 536; -таймери: 138; -броячи: 88; -регистри за данни: 3 000. Технически характеристики: •трето поколение базов компактен програмируем контролер (наследник на FX1S); •висока функционалност в минимални размери; •вградено захранване (променливотоково); •EEPROM памет без нужда от поддръжка •памет с по-голям капацитет (4000 стъпки) и по-голямо адресно пространство (спрямо FX1S); •вграден USB порт за връзка със софтуера за програмиране, осигуряващ високоскоростна комуникация до 12 Mbps; •вграден контрол на позициониране; •вграден часовник за реално време; •повишена функционалност с използване на разширителни модули и адаптори; •програмиране със софтуер GX Works2 или GX Works2 FX. Управляеми входове/изходи: 10 - 30. Входове/изходи на базовия модул: 10/14/20/30

Top