РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонБезопасност и автоматизация от един производител
С Pilz получавате универсално, мащабируемо и координирано решение по отношение на сензори, управляващи и задвижващи технологии, включително и на системите за операторско управление и визуализация.

Благодарение на уникалната гъвкавост и съвместимостта между отделните компонентите за автоматизация и безопасност на Pilz, лесно можете да получите икономично, надеждно и безопасно изпълнение и експлоатация на всякакъв тип машини: започвайки от модели, извършващи набор от сравнително елементарни функции, през машини с множество задвижвани оси и синхронизирани последователни движения на отделните устройства, до цялостна автоматизация на производства, включващи взаимосвързани машини и съоръжения.

www.akhnaton.biz


Top