РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ГАЗ И ПРАХ
за приложения с потенциален риск от експлозия ATEX - IECEx

SCAME предлага цялостна гама висококачествени продукти, подходящи за монтаж в среди с потенциален риск от експлозия, идентифицирани като Zone 1/2 и 21/22, и с  области на приложение в съответствие с ATEX директивата (Европейска Директива 94/9 / CE и IECEx).

ADVANCE-GRP[GD] Series
ADVANCE-GRP[EX] Series
OPTIMA-EX Series
ISOLATORS-EX Series
ALUBOX-EX Series
UNION-EX Series
ZENITH-P Series
ISOLATORS-EX[GD] Series    
OPTIMA-EX[GD] Series

www.akhnaton.biz


Top