РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонPOWERGRID:
Комбиниране на текстура и форми за най-доброто
в класа си четене на 2D кодове


Продуктовата фамилия DataMan 360 и серии 150/260 осигуряват безпрецедентна функционалност за подобряване на показателите при проследимост и намаляване на разходите.
•    1DMax™ с Hotbars II технология™ за високоскоростно четенена увредени или недобре отпечатани 1D баркодове;
•    2DMax® и очакващата патент PowerGrid™ технология за надеждно четене на увредени 2D кодове и нечетими досега 2D кодове с липсващи участъци със служебна информация.

www.akhnaton.biz


Top