РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2016 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон 

EMPARRO®3~

Emparro®3~
върхова мощност
Максимална надеждност
Средно време между отказите (MTBF) – 1,000,000 часа
Интегрирана газоразрядна тръба за защита от импулсни смущения до 6 kV
Ефективност до 95 %

Оптимална работа
Постоянна защита
от свръхнатоварване – до 20 %
Функции Power-Boost и Hyper-Boost
за високи стартови натоварвания

Компактен дизайн
Максимална ширина 65 мм


www.akhnaton.biz
www.murrelektronik.com


Top