РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон 

Новите RV-35F/RV-50F/RV-70F
роботи на Mitsubishi Electric

 

Mitsubishi Electric обяви пускането на големи роботи с капацитет от 35 кг, 50 кг и 70 кг. Те разширяват серията RV-F, за да адресират приложения, изискващи по-тежки товари и по-широк обхват на действие, включително CNC обслужване на машини, пренос на големи материали, палетизиране и пакетиране в края на линията.

 

• По-големи товари – позволява приложения, които изискват по-тежки компоненти и инструменти, да бъдат роботизирани;
• Рамо с широк обхват – задачите по манипулиране на обемисти компоненти могат да бъдат отдалечени една от друга чрез възможността за удължаването му до 2050 mm;
• Различни степени за защита от околната среда – налични в IP40 и IP67 степени на защита, за да посрещнат различни изисквания на приложението;
• Безпроблемна интеграция към решенията за автоматизация на Mitsubishi Electric чрез iQ базиран робот контролер;
• Пълна съвместимост с по-малките роботи от серията MELFA при програмиране и обучаване.

 

Ехнатон

 

www.akhnaton.biz


Top