ЕК ще инвестира близо 2 млрд. евро за постигане на напредък в цифровия преход

АвтоматизацияНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 8/2021 • 24.11.2021

ЕК ще инвестира близо 2 млрд. евро за постигане на напредък в цифровия преход

Европейската комисия прие три работни програми за програмата “Цифрова Европа”, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1,98 млрд. евро. Този първи набор от работни програми включва стратегически инвестиции, които ще бъдат от основно значение за постигането на целите за осъществяване на цифровото десетилетие на Европа, посочват от ЕК.
Целта на програмата “Цифрова Европа” е да укрепи технологичния суверенитет на Европа и да предложи на пазара цифрови решения в полза на гражданите, публичните администрации и предприятията.

Основната работна програма на стойност 1,38 млрд. евро ще бъде насочена към инвестиции в областта на изкуствения интелект, компютърните услуги в облак, квантовата комуникационна инфраструктура, задълбочените цифрови умения и широкото използване на цифровите технологии в икономиката и обществото до края на 2022 г.
Наред с нея Комисията публикува две специални работни програми – първата е съсредоточена върху финансирането в областта на киберсигурността с бюджет от 269 млн. евро до края на 2022 г., а втората – върху създаването и функционирането на мрежата от европейски цифрови иновационни центрове с бюджет от 329 млн. евро до края на 2023 г.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top