Екоинвест внедри иновативна екструдерна инсталация за рециклиране на пластмаси

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 18.12.2015

Екоинвест внедри иновативна екструдерна инсталация за рециклиране на пластмаси
Екоинвест внедри иновативна екструдерна инсталация за рециклиране на пластмаси

Новост в технологичния парк на рециклиращата компания Екоинвест е иновативна екструдерна инсталация за рециклиране на отпадъчни пластмаси, производство на M-A-S - Австрия. Оборудването е въведено в експлоатация през настоящата година с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

 

Инсталацията разполага с технология за гравиметрично смесване на суровините и софтуерно управление, които осигуряват задаване на рецепти и поддържане на едно и също съотношение на рециклираните полимери.

Двушнеков екструдер каскадно изпълнение с патентована технология за подсилено дегазиране, съвместно с непрекъснат самопочистващ се, двоен, постоянен дисков филтър, гарантира по-високо качество на получените гранули с постоянен MFI индекс. Инсталацията е напълно автоматизирана и високоефективна по отношение на използваните енергия, вода и суровини.

Стратегическите цели на Екоинвест са свързани основно с превръщането на компанията в модерно рециклиращо предприятие, преработващо 12 хил. тона пластмасови отпадъци годишно. В резултат на новите производствени мощности Екоинвест повиши с 30% капацитета на произвежданите пластмасови регранулати.

По-големият производствен капацитет води до увеличаване нуждите от суровини. Повишава се количеството на изкупуваните от компанията пластмасови отпадъци за рециклиране на вече сортирани отпадъци. Изключителен интерес представляват от сортираните отпадъци от опаковки от ново изградените общински депа в страната.

Орлин Тасев, управител на Екоинвест

ЕКСКЛУЗИВНО

Top