РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Екотех ИнженерингЕкотех Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Екотех ИнженерингЕкотех инженеринг оод • Проектиране и изграждане на инсталации за неутрализиране на технологични газове • Проектиране и изграждане на инсталации за производство на цветни метали • Газификация на металургични пещи, работили преди това с газьол, мазут и други горива • Проектиране и изграждане на инсталации за преработка на металургични отпадъци • Топлоизолация на тръбопроводи и газопроводи със свръхлеки химически устойчиви материали (от –70оС до +130оС) • Антикорозионни и киселинноустойчиви покрития • Система за управление на качеството ISO 9001:2008 София 1407, бул. “Черни връх” 67 тел.: (02) 868 72 41, тел./факс: (02) 868 7203 e-mail: info@ecotech-eng.com www.ecotech-eng.com

Top