РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > Ексбит ООДЕксбит ООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ексбит ООДGENESIS 32/64 HMI / SCADA Automation Software Manufacturing Intelligence Business Visualization OPC Solutions Automation Systems Sensors, Motion & Drives Control Components Automation & Remote Control Signal Converters & Interfaces Process Instrumentation Measurement Solutions SCADA, PLC, полеви мрежи OPC DA, HDA, AE, UA Енергетика, химия, полимеризация. Производство на спирт и захар. ВОЦ, пречиствателни стации. Системи за енергиен мониторинг и мениджмънт. ИНЖЕНЕРИНГ В ИНДУСТРИАЛНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ Проектиране и внедряване на системи за автоматизация. Конфигуриране и приложно програмиране на PLC/SCADA, полеви интерфейси, протоколни конвертори. Eлектрооборудване, КИП и А на производствени предприятия. Инвестиционно проектиране на части ЕЛ, КИП и Технологична. ЕКСБИТ ООД www.exbit.bg

Други рекламни публикации на Ексбит ООД

Top