Екстрапак строи нов завод край Велико Търново

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2008

Очаква се предприятието да стартира дейността си в средата на 2009 г.


 Екстрапак, български производител на деграленови опаковки, изгражда втори завод в близост до град Велико Търново, съобщи за сп. Инженеринг ревю Милен Георгиев, управител на фирмата. Заводът ще бъде изграден на площ от 17 000 кв. м., разположени върху 30 000 кв. м. земя. Към момента строителството е на етап покриване на конструкцията със сандвич панели.
Производствената база ще разполага с подстанция 110 kV/20kV, която се изгражда от АББ България. По отношение на ОВК инсталациите собствениците на завода са заложили предимно на енергийноефективни решения. Така например, отоплителната система на предприятието ще оползотворява отпадната топлина на въздуха от вентилационната система. Всички работни места ще бъдат климатизирани. Дъждовните води ще се събират във външен басейн с обем 400 куб. м. и ще бъдат предназначени като резервен източник за охлаждане и поливане на зелените площи. Вътрешен плувен басейн - с размери 10х20 м., ще се затопля от чилърите за охлаждане на промишлената вода и ще се използва като резервоар за пожарогасителната система.
"При избора си на оборудване, Екстрапак се ръководи, освен от производствените качества на съответните машини, и от възможността те да се интегрират към общозаводската ни информационна система. Затова предпочитаме доставчици, предлагащи комуникационни възможности на своето оборудване, базирани на добре познатите М2М протоколи или директно OPC сървъри. Целта на мениджмънта е да има не само пълен поглед върху състоянието на производствените линии от вътрешния Интернет-портал, но и да може да прави лесни промени в бъдеще", коментира Милен Георгиев, управител на Екстрапак. "Според направените планове, предприятието ще заработи в средата на следващата година", допълва той.
Фирма Екстрапак е български производител на т.нар. умни торбички. Опаковките от дегрален са биоразградими и в зависимост от температурата и влажността, процесът трае от 6 до 24 месеца, уверяват производителите. Заводът произвежда между 15 и 20 тона опаковки от дегрален и до 700 тона полиетиленови торбички на месец.
Top