РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектSCHNEIDER ELECTRIC

Задвижванията с променлива скорост от Altivar Process
помагат да се справите с предизвикателствата
и да оптимизирате както самия бизнес, така и
производителността на процесите.
Те имат пряко въздействие върху рентабилността
и ефективността в ключови сектори на промишлеността.

 

Пловдив 4000
ул. ”Трети март” № 33
тел.: 032/ 69 35 82
факс: 032/ 69 35 83
e-mail: elect.ltd@gmail.com
www.elect.bg


Top