РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2021 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2021 > ЕлектЕлект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елект
СИСТЕМИ ЗА РЕЗЕРВИРАНО ЗАХРАНВАНЕ

Умните технологии в домовете ни вече са не
само допълнителен комфорт, а необходимост

UPS-ите намират приложения в жилищни сгради, в малкия и среден бизнес,
като осигуряват резервираност и защитават оборудването в домовете ни и
непрекъснатост на бизнес процесите.


Пловдив 4000
ул. Трети март 33
T.: 032/ 69 35 82
elect.ltd@gmail.com
www.elect.bg


Top