РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, май 2021 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2021 > ЕлектЕлект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектСИСТЕМИ ЗА РЕЗЕРВИРАНО ЗАХРАНВАНЕ

Умните технологии в домовете ни вече са не
само допълнителен комфорт, а необходимост

UPS-ите намират приложения в жилищни сгради, в малкия и среден бизнес,
като осигуряват резервираност и защитават оборудването в домовете ни и
непрекъснатост на бизнес процесите.Пловдив 4000
ул. Трети март 33
T.: 032/ 69 35 82
elect.ltd@gmail.com
www.elect.bgTop