РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектЗадвижванията с променлива скорост от Altivar Process помагат да се справите с предизвикателствата и да оптимизирате както самия бизнес, така и производител-
ността на процесите.
Те имат пряко въздействие
върху рентабилността и ефективността в ключови сектори на промишлеността.

Пловдив 4000, ул. ”Трети март” № 33
тел.: 032/ 69 35 82, факс: 032/ 69 35 83
e-mail: elect.ltd@gmail.com, www.elect.bg             


Top