Електра помп преподписа договора си със SAER Elettropompe


След работна визита в Италия миналия месец, ръководството на SAER Elettropompe и Електра помп, като продължение на дългогодишното успешно партньорство между двете фирми, преподписаха споразумението за ексклузивно представителство на италианския производител за територията на България. В рамките на договора влизат продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз на всички изделия, произвеждани от SAER Elettropompe.
„Електра помп е доказала възможностите си да реализира продуктите на SAER на българския пазар, както и да осигурява компетентни инженерингови решения в сферата на промишлеността, строителството, селското стопанство, туризма и бита. Осигуряваме безупречен сервиз, монтаж и абонаментна поддръжка на помпите, които предлагаме. В резултат на това нашите партньори продължават да ни гласуват доверие и подписаното споразумение за изключителни права за България е очаквано продължение на нашите взаимоотношения.“, коментира инж. Токмакчиев, управител на компанията.
В рамките на посещението бяха представени нови разработки на вертикални многостъпални помпи и хидрофорни системи, които са вече в производство.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

Осигуряването на оптимално качество на обработваните повърхности в комбинация с намаляване на сроковете и разходите за изпълнение е възможно единствено чрез оптимизиране на целия процес. ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния Ethernet. ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top