РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Електра Помп , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Електра ПомпOUR WORLD REVOLVES AROUND PUMPS www.electrapomp.com Продажба, ремонт, гаранционно и следгаранционно обслужване и монтаж на сондажни помпени агре- гати, потопяеми и наземни помпи за отпадни води, хоризонтални и вертикални центробежни на- земни помпи, циркулационни помпи, хидрофорни сис- теми, омекотителни инсталации, монофазни и три- фазни електродвигатели Оборудване за помпени съоръжения: ел. табла, чес- тотни регулатори и софтстартери за управление на помпени системи, резервоари, разширителни съ- дове, поплавъци за чиста и отпадна вода, манометри, пресостати и други ЕЛЕКТРА ПОМП ООД гр. Варна тел.: 052/741 309, 052/614 787; факс: 052/741 310 GSM: 0888 889 143, 0888 997 309; e-mail: epomp@mail.bg www.electrapomp.com

Top