Електрифициране на минните дейности със задвижвания на АББ

Механични системиФирмени публикации • 09.12.2022

 

Дизеловите строителни превозни средства отделят около 400 млн. тона CO2 годишно или близо 1,1% от световните въглеродни емисии. Багерите в категорията над 10 т държат дял от 46% от тези емисии. Минната индустрия е причина за до 7% от всички емисии на парникови газове, поради което контролът на свързаните с транспорта емисии е особено важен.

Емисиите от тежките дизелови превозни средства представляват риск за здравето на работниците във всички минни дейности, но подземната среда е по-рискова. Това са тесни и затворени пространства, където отработените газове могат бързо да доведат до опасни ситуации.

Мините, в които се експлоатират такива превозни средства, се нуждаят от мащабни вентилационни системи за отвеждане на изгорелите газове и осигуряване на добро качество на въздуха. Тези задвижвани с електричество системи значително увеличават общото енергопотребление и оперативните разходи на мината.

За да се справят с тези проблеми, много индустрии въвеждат различни дейности за намаляване на емисиите от превозни средства. Международният съвет по минно дело и метали се ангажира да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г. или по-рано, като електрификацията ще играе важна роля за постигането на тази цел. Голям интерес към концепцията за електрически превозни средства има при подземния добив, където ползите от намалените емисии, подобрената вентилация и по-ниската температура на околната среда са по-явни.

Минните превозни средства работят поне две смени дневно в тежки условия. Ето защо технологията на електрическите задвижвания трябва да бъде изключително надеждна, мощна и способна да издържа на тези условия.

При изпитания на три електрически превозни средства за подземни мини във финландската златна мина Kittilä инженерите измерват намаляване на температурата с 3°C там, където са използвани електрически превозни средства в сравнение с работата с дизелови двигатели.

 

Осъществяване на енергийния преход

Електрифицирането на една мина, както и самият добив, е процес. Пример за това е Nasta AS, водещ дистрибутор на тежка строителна техника Hitachi в Норвегия. Компанията си сътрудничи с АББ, за да преоборудва тежки превозни средства за захранване от батерии или директна кабелна връзка.

 

Хибриден екскаватор

Тъй като АББ доставя компонентите на електрическото задвижване, процедурата по преоборудване включва отстраняване на дизеловия и монтиране на електрически двигател и задвижване. Тя включва и система за съхранение на енергия и решение за зареждане.

Голям, 24-тонен багер с дизелово задвижване консумира около 18 000 л гориво годишно, което е еквивалентно на почти 48 т емисии на CO2. Електрическата модернизация елиминира напълно тези и други вредни емисии, включително шумовото замърсяване.

Подобни инициативи за устойчивост могат да бъдат ефективни само ако цялата система на задвижването използва надеждна и доказана технология. При наличието на такава електродвигателите могат да достигнат 95% енергийна ефективност, което е повече от два пъти повече от ефективността на дизеловите двигатели, работещи в оптималния диапазон на натоварване.

 

Необходима инфраструктура

За функционирането на превозните средства с електрическо задвижване е необходима инфраструктура, която може да поддържа директно електрозахранване (например чрез въздушни контактни мрежи), зареждане на бордовите батерии или комбинация от двете. Определянето на най-подходящия тип инфраструктура за съответното приложение е от съществено значение.

 

Системата eMine™ на АББ

В пилотен проект за медната мина Aitik в Швеция АББ проектира и инсталира 700-метрова контактна мрежа за използване от тежкотоварни минни камиони. Прогнозите са, че проектът ще спести близо 830 000 л дизелово гориво годишно при намаление на емисиите на CO2 с 2200 т. Емисиите на парникови газове също са намалели с почти 80% по трасето на контактната мрежа.

Технологията за електрификация вече доказано намалява емисиите при превозните средства от обществения транспорт. Проектът за мината Aitik е един от многото скорошни примери, показващи, че индустриалните превозни средства могат и трябва да последват примера й.

За повече информация вижте тук.

 


 

 www.new.abb.com

 

 

 


Вижте още от Механични системи


Редактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top