РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, Юли - Август 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2010 > ЕЛЕКТРО ПЛЮСЕЛЕКТРО ПЛЮС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛЕКТРО ПЛЮСШинопроводът е най-модерното решение в преноса на електроенергия за различни приложения: захранване на машини, оборудване и осветление във всякакви сгради като складове, цехове, заводи, административни сгради, болници и други. Предимства на шинопроводите (спрямо стандартна инсталация с кабели): - Лесен монтаж и лесна промяна при изградена вече инсталация - употреба на много малко количество изолиращи материали като пластмаса. Тези, които все пак се използват, са самозагасящи се и безхалогенни. - Ниско електромагнитно лъчение – металната обвивка на шинопровода служи като екран

Top