РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > ЕлектроинвентЕлектроинвент, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектроинвентЕлектроинвент с нова гама сервозадвижвания "ELAS" Гамата AС сервозадвижвания ELAS е предназначена за управление на АС серводвигатели. Гамата се окомплектова с безчеткови синхронни ел. двигатели с постоянни магнити в диапазона от 0,55кW до 11,0kW и са предназначени за управление на прецизни металорежещи машини, роботи и комплектни едноосни и многоосни позициониращи системи. Задвижванията осигуряват широк диапазон на регулиране; високи динамични параметри (при ускорение и при спиране); реализиране на режими на управление по скорост, момент и по позиция; наличие на комплекс от електронни защити гарантиращи безаварийна работа; наличие на комуникационен интерфейс за връзка с други устройства; наличие на входно - изходен интерфейс с цифрови и аналогови входове и изходи. Сервозадвижванията имат възможност да работят и като автономни задвижвания с позициониращ контур. Основните технически параметри са: • гамата е разработена за работа с ел. двигатели с мощност 0,55kW до 11,0кW • гамата е разработена в три габарита: DA; DB; DC; • гамата е разработена за захранващи напрежения: • 200 - 230V 1; 50/60Hz - с мощност 0,55kW до 1,1 кW • 200 - 230V 3; 50/60Hz - с мощност 0,55kW до 5,5 кW • 380 - 400V 3; 50/60Hz - с мощност 0,75kW до 11,0 кW • широк диапазон на регулиране на скоростта > 1:5000 (1: 8192) • гамата задвижвания е реализирана на базата на ново поколение специализирано DSP (Digital Signal Processor). • задвижванията реализират следните режими за управление: • режим на управление по скорост (чрез аналогов вход; параметри; MODBUS); • режим на управление по момент (чрез аналогов вход; параметри; MODBUS); • режим на управление по позиция (чрез импулсен вход; параметри; MODBUS); • допълнителни функции: • автоматична настройка на абсолютната позиция на ротора (Initial rotor positioning) • намиране на опорна точка (ZRN - zero return mode) • стъпково позициониране (STEP) • многофункционални цифрови и аналогови входове и изходи • комуникационен интерфейс - RS232/RS485; стандартен MODBUS протокол • комплекс електронни защити • превишаване на максималния ток (Overcurrent) • превишаване на максималнoто напрежение (Overvoltage) • минимално напрежение (Undervoltage) • прегряване (Overheat) • Претоварване на спирачен резистор (Regeneration error) • Продължителен претоварващ ток (Overload) • Грешка на енкодера (Encoder error) Сервозадвижвания от пилотната серия ELAS са пуснати в екплоатация в работни условия от водещи фирми както на Българския пазар, така и в Германия и Турция. Гамата АС сервозадвижвания ELAS е конкурентно способна по технически параметри и цени на предлаганите аналогични изделия от водещите световни фирми. Фирма "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" ООД е създадена през 1990 година и е изцяло с частен капитал. Основни дейности на фирмата са разработване и производство на изделия в областта на електротехниката и силовата електроника: • Честотни инвертори (U/f и вектор контрол) за управление на асинхронни ел. двигатели; • АС сервозадвижвания за безколекторни двигатели; • Производство на електронни модули за изделия на силовата електроника (монтаж и изпитване); • PCB монтаж - линия за SMD & TH монтаж; • Монтаж на промишлени ел. табла; • Внос и продажба на електронни и ел. механични компоненти за системите за автоматизация; Повече от 10 години "Електроинвент" ООД ежегодно участва на Международния Технически Панаир в Пловдив. На тазгодишното 66-то издание на Международния Технически Панаир Пловдив, фирма Електроинвент представи изцяло новата си гама АС сервозадвижвания ЕLAS. Продуктът беше високо оценен и беше отличен със Златен Медал и Диплом. Разработената и внедрена от фирма "Електроинвент" нова гама АС сервозадвижвания ЕLAS е резултат на натрупания във фирмата многогодишен опит в областта на регулируеми постояннотокови и променливотокови електрозадвижвания. Съвременните ел. задвижвания трябва да отговарят на повишените изисквания към задвижващата техника, които поставят конструкторите и проектантите на високопроизводителни и прецизни машини - по-широк диапазон на регулиране, много високи статични и динамични показатели, повишени функционални изисквания, висока надеждност. Произвежданите нови модели ел. двигатели с повишени технически и експлоатационни параметри и достъпни цени също създават реална предпоставка за необходимост от нови съвременни електрозадвижвания предназначени за работа с тях. 1407 София, п.к. 74, бул. “Черни връх” 43 тел.: (+359 2) 862 14 06; 862 30 96; 868 70 65; 862 24 06 факс: (+359 2) 962 52 63 e-mail: office@elinvent.com www.electroinvent.com

Top