РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Електроинвент, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектроинвентСъвременни електрозадвижвания от Електроинвент Продуктите, предлагани от компанията, отговарят изцяло на повишените пазарни изисквания Регулирането на оборотите на ел. двигателите е световна тенденция от няколко десетилетия. Разбира се с развитието на електрониката и в частност на силовата електроника се създадоха предпоставки за разработване и внедряване на нови съвременни преобразувателни устройства - транзисторни инвертори за управление на асинхронни и синхронни (безколекторни) ел. двигатели. Актуалният въпрос в настоящия момент - повишаване на енергийната ефективност също разкри нови изисквания и възможности за развитие и модернизация на преобразувателната техника, в т. ч. и на регулируемите електрозадвижвания, като средство за реализиране на тази задача. Фирма "Електроинвент" е дългогодишен производител на транзисторни инвертори за управление на асинхронни и синхронни (безколекторни) ел. двигатели. Разработените и произвеждани от фирма "Електроинвент" АС сервозадвижвания са резултат от натрупания във фирмата многогодишен опит в областта на регулируеми постояннотокови и променливотокови електрозадвижвания. Съвременните ел. задвижвания трябва да отговарят на повишените изисквания към задвижващата техника, които поставят конструкторите и проектантите на високопроизводителни и прецизни машини: по-широк диапазон на регулиране, много високи статични и динамични показатели, повишени функционални изисквания, висока надеждност. Произвежданите нови модели ел. двигатели с повишени технически и експлоатационни параметри и достъпни цени също създават реална предпоставка за необходимост от нови съвременни електрозадвижвания, предназначени за работа с тях. Инверторите, предлагани от Електроинвент ООД могат да се класифицират в следните групи: •Честотни инвертори за управление на асинхронни ел. двигатели (U/f и вектор контрол); •АС сервозадвижвания за безколекторни двигатели. Транзисторните честотни преобразуватели от серията ELDI (U/f управление) и ELDI/V (вектор контрол управление) са предназначени за управление на скоростта на стандартни трифазни асинхронни двигатели и синхронни двигатели с постоянни магнити в диапазон на мощности от 0,37 kW до 75,0 kW. Произвеждат се няколко серии в зависимост от мощността и захранващото напрежение. Честотните преобразуватели са реализирани при използване на съвременна електронна база с висока степен на интеграция, мощни IGBT транзистори в силовата част и микропроцесорно управление. Чрез клавиатурата или с комуникация чрез РС или PLC, има възможност за настройка на параметрите на преобразувателя в зависимост от типа и параметрите на управлявания двигател и изискванията към устройството, което ще бъде задвижвано. Гамата AС сервозадвижвания ELAS е предназначена за управление на АС серводвигатели. Гамата се окомплектова с безчеткови синхронни ел. двигатели с постоянни магнити в диапазона от 0,55 kW до 11,0 kW. АС сервозадвижванията са предназначени за управление на прецизни металорежещи машини, роботи и комплектни едноосни и многоосни позициониращи системи. Задвижванията осигуряват широк диапазон на регулиране на скоростта > 1:5000 (1:8192); високи динамични параметри (при ускорение и при спиране); реализиране на режими на управление по скорост, момент и по позиция; наличие на комплекс от електронни защити, гарантиращи безаварийна работа; наличие на комуникационен интерфейс за връзка с други устройства; наличие на входно-изходен интерфейс с цифрови и аналогови входове и изходи. Сервозадвижванията имат възможност да работят и като автономни задвижвания с позициониращ контур. Фирмата предлага и ел. двигатели, необходими за окомплектоване на произвежданите инвертори. 1407 София, п.к. 74, бул. "Черни връх" 43 тел.: (+359 2) 862 14 06; 862 30 96 868 70 65; 862 24 06 факс: (+359 2) 962 52 63 e-mail: office@elinvent.com www.electroinvent.com

Top