Електроника от "чиста среда"

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2009

Нарастващите изисквания при производството на електронни модули за медицинска техника и индустриални CCD камери изискват създаването на производствена среда с голяма чистота и контрол на параметрите съгласно световните стандарти. В отговор на тези изисквания в Сентилион ООД беше завършен проект за изграждане на собствено чисто помещение, в което общата работна среда е клас 7, а в специализираните работни места, така наречените ламинарни боксове, се постига клас 6 съгласно ISO 14644. "Обектът беше проектиран и изпълнен от специалисти на Сентилион, които понастоящем работят в тези нови условия, прилагайки ноу-хау на водещи световни фирми" съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Любомир Дойчев, ръководител "Маркетинг и продажби".
Top