Елиа реализира цялостна реконструкция на подстанция 6 kV в Елаците-Мед

ВнедреноСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2012

Изпълнението на проекта е уникално по рода си, тъй като е извършено в рамките на 24 часа

   Елаците-Мед е един от най-големите минни комплекси за добив и преработка на медна руда в Европа. Той е разположен в сърцето на същинска Стара планина, намира се на височина над 1000 м в землището на гр. Етрополе, а обогатителната фабрика - в подбалканското поле на с. Мирково. Технологичната връзка между двете площадки се осъществява с изградения под Стара планина лентов травербан, който е с дължина 6,5 км и е най-дългият на Балканския полуостров. Захранването с електроенергия на лентовия транспортьор и тунела се осъществява от Подстанция МГЛТ – 6 kV, разположена във входа на тунела.

"Тъй като това е единствената технологична връзка между рудника и фабриката,

подстанцията се явява ключова за нормалното функциониране на комплекса
коментират от производственото предприятие. "Поради тази причина подстанцията не беше спирана и модернизирана от пускането на комплекса преди повече от 30 години. Съоръженията бяха физически и морално остарели и подстанцията се нуждаеше от спешна модернизация.

Пред ръководството на Елаците-Мед стоеше трудната задача да намери фирма и организация, която да произведе специални малогабаритни съоръжения, съобразени с тежките условия в подстанцията и комплекса и още по важно - да изпълни цялата модернизация в рамките на 24 часа (от прекъсване на захранването до пуска на новите съоръжения и въвеждане в нормална експлоатация на новата подстанция)”, допълват те.

Пълната инженерингова задача - от проектиране, производство, монтаж до пускане в експлоатация - е възложена на фирма Елиа.

"Договорът беше сключен през месец юни 2011 г. и изпълнен за по-малко от 6 месеца", разказва г-н Георги Зарев, председател на надзорния съвет на компанията. "Основните етапи за изпълнение на тази уникална инженерингова задача бяха следните:
- изготвяне на работен проект за модернизация на цялата подстанция с въвеждане на нови КРУ и оперативен ток 220 V, изпълнен в звено Изпълнение на договори с ръководител инж. Крум Станчев и приет без забележки на експертен технически съвет;
- конструктивна разработка на нов тип малогабаритно КРУ - 6 kV за първично разпределение, металклад, от конструкторския отдел на ЗЕС Елиа гр. Добрич с ръководител инж. Елисей Маринов. С оглед минимизиране на конструкцията и изпълнение на специалните условия, всички апарати за първична и вторична комутация бяха избрани от фирма АBB;
- производство на два опитни образеца с цел провеждане на типови изпитания за КРУ съгласно стандарт IEC 62271-200/2003 и IEC 62271-1/2007. Типовите изпитания бяха проведени успешно в лицензираната европейска лаборатория ICMET CRAIOVA през м. септември 2011 г.;
- производство в ЗЕС Елиа Добрич на цялата подстанция. Провеждане на симулативен функционален тест на цялото съоръжение, с участието на представители на клиента, в ЗЕС Елиа Добрич. Част от работата включваше и организирането на екипи, възлагане на персонални задачи и проиграване, в заводски условия, на организацията за 24-часова модернизация на подстанцията;

На 15 декември 2011 г. в 9.00 часа на площадката на рудник Елаците-Мед бе прекъснато захранването на подстанция МГЛТ, като поставеният срок за въвеждане на новата модернизирана подстанция в експлоатация бе 16 декември. Изпълнението на модернизацията по време бе, както следва:
- 12.00 ч. на 15 декември 2011 г. – завършен демонтаж;
- 13.00 ч.- монтаж на нова строителна рама;
- 18.00 ч. - монтаж на новите КРУ;
- 20.00 ч. - монтаж на акумулаторна батерия и оборудване за оперативен ток;
- 24.00 ч. - настройка и параметриране на защитите и пускови изпитания;
- 3.00 ч. на 16 декември 2011 г. - подаване на оперативен ток и функционални изпитания;
- 5.00 ч. – въвеждане в нормална експлоатация.

На 16 декември в 9.00 ч. екипите на Елиа от дневните и нощната смяна и екипите на Елаците-Мед от експлоатацията и поддръжката на съоръженията бяха разположени на площадката пред тунела на магистралния гумено-лентов транспортьор. Трудната и уникална 6-месечна инженерна дейност завърши успешно", спомня си Георги Зарев. "Генералната репетиция в заводски условия на двата екипа, опознаването на участниците и стриктното разпределение на задачите беше добра предпоставка и необходимо условие за успеха на току-що завършилата 24-часова "премиера" на инженерния проект – нова подстанция МГЛТ, изпълнена без нарушаване на технологичния процес.

Оценката на ръководството на рудник Елаците за цялостната задача и в частност за последното действие от нея е: "Невъзможната мисия е възможна", споделя с гордост той.

"Повече от 9 месеца след реализацията подстанция МГЛТ - 6 kV на минен комплекс Елаците-Мед работи без прекъсване, при тежки експлоатационни условия, с добре обучен персонал, с една нова модерна подстанция, подготвена за нов експлоатационен живот от минимум 25 години", категоричен е представителят на Елиа.

"Впечатлен съм от работата на Елиа по проекта за реконструкция на подстанции средно напрежение в Елаците-Мед", споделя наблюденията си по съвместната работа г-н Никола Русинов, директор Енергиен мениджмънт в Елаците-Мед.

"Колегите демонстрираха изключителна прецизност и експедитивност при изпълнението на задачата. След реконструкцията комплексът работи без прекъсване и при тежки експлоатационни условия. Бих препоръчал работата с Елиа на всеки, на който му предстои подобен проект", заявява в заключение той.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top