РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > ЕЛИАЕЛИА, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛИАЕЛИА АД - лидер в прилагането на РЕТРОФИТ в България Всеобхватни и иновативни решения за модернизация на електроразпределителни уредби Централен офис София 1164 Бул. "Христо Смирненски" 15 Тел./факс: +359/2/963 33 24 Тел./факс: +359/2/ 963 36 86 e-mail: elia@eliaplc.com Главно координационно звено София 1510 Ул."Васил Петлешков" 14 Тел./факс: +359/2/945 46 29 Тел./факс: +359/2/945 49 21 e-mail: elia-sofia@eliaplc.com Завод за електротехнически съоръжения Добрич 9300 Ул."Калиакра" 68 Тел./факс: +359 /58/65 11 00 Тел./факс: +359 /58/60 12 56 e-mail: elia-dobrich@eliaplc.com Представителство Варна 9010 Бул."8-ми Приморски полк" 128 Тел./факс: +359 /52/30 14 56 e-mail: elia-varna@eliaplc.com

Top