РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елика-Елеватор, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елика-ЕлеваторБРИКЕТ ПРЕСА ELICA
made in Bulgaria

ELICA Брикет Преса предоставя високоефективно решение за производство на брикети от биомаса. Тя може да превръща органични материали като дървесни стърготини, слънчогледова люспа, оризови люспи и др. в брикети. Този процес на пресоване на биомасата във формата на цилиндрични брикети увеличава времето на горене и прави транспортирането й по-лесно и евтино.

Брикет Пресата е оборудвана с:
- хидравлична система за принудително смазване на движещите се части
- хидравлично затягане на цилиндъра на дюзата
- охладителна система
- система за контрол на налягането на хидравличната система
- система за следене на положението на ударника при първоначален пуск
- сензори за предотвратяване скъсване на задвижния ремък и автоматичен стоп при блокиране на брикета в охладителния път

www.elica-elevator.com


Други рекламни публикации на Елика-Елеватор

Top